Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være med på å sikre samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer møter også, men har bare uttalerett.

Leder

Marit Nordvang Giæver
(forelder)

Medlem

Ane Bjorland Madland
(forelder)

Medlem

Ørjan Jakobsen
(forelder)

Medlem

ansatt

 

Medlem

ansatt