Priser

Gjeldende priser for Markå barnehage BA

5 dager: Kr. 2330
4 dager: Kr. 2090
3 dager: Kr. 1640
2,5dager: Kr. 1410
2 dag: Kr. 1180

Søskenmoderasjon:
30% for barn nr. 2
50% for barn nr. 3, 4 osv.
Det eldste barnet er barn nr. 1

Matpenger kommer i tillegg, og er kr. 250 pr. måned.