Marte Meo veiledning til foreldre

Vi i Markå vil gjerne tilby Marte Meo veiledning til foreldre som ønsker det. Lene tar studie og trenger familier å veilede i deres hjem. Marte Meo er en metode der en bruker videofilming av barn og voksen sammen, og veiledningen har utelukkende et positivt fokus. Vi leter etter løsninger og positiv samhandling, og finner sammen løsningsøyeblikk for hva barnet trenger. Målet er at foreldre skal kjenne seg mer kompetente, selv oppdage de gode ting en gjør, og gjøre mer av dette. Lene har brukt veiledningsmetoden ifht personal og tilbakemeldingene er veldig positive.

Problemstillinger som familier kan ha er f eks:

  • trass/krangling
  • stressende leksesituasjon/leggesituasjon/morgenstell
  • søskenkrangel/sjalusi
  • lite oppmerksomhet
  • utagering
  • forstår ikke reaksjoner

Marte Meo er en spennende og anerkjent metode, positivt fokus, og enormt læringsrik. En går fra veiledning med en god følelse, og mer tro på seg selv:-)

Dersom dere vil vite mer, så ta gjerne kontakt med meg (Lene).