Logo – Hvorfor Sommerfugl?

Hvorfor har vi i Markå barnehage valgt Sommerfuglen som vår logo?

  • Vi ønsker at den skal være et symbol som barna gjenkjenner og kan få et forhold til.
  • Den skal fortelle noe om hvem vi er, og hva vi står for.
  • Den skal gi assosiasjoner om mangfoldet barna skal få oppleve – både ute i hagen og inne i barnehagen.

  • For oss voksne har den også en symbolsk betydning: Sommerfuglen trenger gode forhold for å kunne utvikle seg til den flotte sommerfuglen den blir. Den må behandles med varsomhet og den flyr lett og glad av sted når den er ferdig utviklet –
  • Vi ønsker å ta vare på og beskytte barna, samtidig som vi ønsker å gi dem en god ballast med mange gode opplevelser. Vi vil skape et godt, trygt og stimulerende miljø som gir barna ”gode vinger til å fly ut i verden med”. Vi ønsker at barna skal være stolte og sikre på seg selv. De skal ha lyst på livet og på gode samvær med andre barn og voksne.
  • Vårt mål er at når barna som har gått i Markå barnehage blir voksne og gjenkjenner sommerfuglen – vil det gi dem assosiasjoner om en god barndom.

Gode barndomsminner varer hele livet!