Kap. 2 Innholdet i barnehagen

Les om hverdagen i Markå og om de spesielle oppleggene vi har for barna.

Dagsrytme:

 • 7.15 Barnehagen åpner
 • 7.30- 8.30 Frokost
 • Frilek
 • 9.30- Verksted/valg/primærdag.
 • 11.00-11.40 Lunsj (varm mat 2 dager i uken)
 • 11.40 Lesestund, hvile, stell.
 • 12.00 Utetid, frilek.
 • 14.00 Fruktmåltid med tilbud om brødmat.
 • 14.30 Frilek ute/inne – åpne verksted.
 • 16.45 barnehagen stenger

Ukerytmen:

Mandag:

 • Åpne verksted/ tur.
 • Steg for steg eller andre sosial kompetanseopplegg

Tirsdag:

 • Lekegrupper. Barna velger aktivitet på tvers av alder og primærgrupper.
 • Ulike aktiviteter der barna velger utfra hvilken aktivitet de ønsker seg.
 • Aktivitetene er knyttet til årets tema og tilpasset barnegruppas alder, behov og interesser.
 • Første mandag og tirsdag i mnd vil det være miljødag. Da vil vi snakke om ulike miljøtema og rydde og ta vare på barnehagen vår.

Onsdag:

 • Hver tredje onsdag er det valgdag. Hvert verksted har sitt opplegg. Barna velger verksted for 3 uker og arbeider på det samme opplegget onsdag og torsdag. En uke i måneden er det primæruke.
 • Turdag for Gresshoppegruppen

Torsdag:

 • Verksted/primærdag

 

Fredag:

 • Barnas dag

Til toppen

Måltid

Mål

Vi ønsker at måltidene i barnehagen skal oppleves som en positiv situasjon både sosialt og emosjonelt. I denne situasjonen vil vi legge til rette for at barna gradvis lærer å mestre det å spise, smøre maten sin osv. I tillegg ønsker vi å lære barna hva som er sunt å spise, og hvorfor. Gjennom måltidet skal vi lære vanlig ”skikk og bruk” f.eks. ”takk for maten”, å vente på tur og å be om å sende mat. Den gode samtalen ved bordet er viktig, så vi tar oss tid til å prate ordentlig sammen med de på samme bordet. Alle skal få tid til å spise seg mette.

Strategi

 1. Vi vil legger vekt på å ha det koselig ved måltidene.
 2. Vi snakker om hva vi liker å spise, hva som er sunt å spise, og hva som er bra for kroppen når vi spiser det.
 3. De voksne hjelper barna til å smøre på maten, og til å mestre mest mulig selv.
 4. Alle rydder etter seg.

Frokost

Frokost er mellom 07.30-8.30. Foreldre er velkomne til å spise frokost med oss. Bordet er dekket på med brød, knekkebrød, mye ulikt pålegg og grønt.

Lunsj

Lunsj er mellom 11:00 og 11:40. Til lunsj har alle har faste plasser i nærheten av deres primærkontakt. Vi synger for maten og barna blir sittende ved bordet under måltidet. De fleste dagene spiser vi brød/knekkebrød med forskjellig pålegg, men tirsdag og torsdag lager vi varm mat sammen med barna. Maten vi lager er god, næringsrik og mest mulig fra bunn av.

Fruktmåltid

På ettermiddagen får barna tilbud om knekkebrød/brød og frukt. Fra kl.14.00 setter vi frem fruktfat og brødmat. Barna skal sitte ned å spise, men de kan velge litt selv når det passer inn i leken. Gresshoppene spiser samlet kl.14.00.

Resultatmål

 • Barna føler seg en del av barnehagefellesskapet når alle spiser sammen.
 • Barna klarer å tilpasse seg til normer, regler og ferdigheter i denne sosiale settingen, ut ifra deres alderstrinn og modning.
 • Barna blir bevisst på hva som er bra kost og vi vil hjelpe dem til å få sunn spisevaner.
 • Barna slapper av og føler seg trygge når de spiser.

Til toppen

Barn i fokus

I Markå barnehage ønsker vi at hvert barn skal få kjenne seg verdifull for den en er. Vi har som mål å gi hvert barn tro på seg selv og skape livskompetente barn. jfr Tanker med logoen vår, sommerfuglen:

Vi vil skape et godt, trygt og stimulerende miljø som gir barna ”gode vinger til å fly ut i verden med”. Vi ønsker at barna skal være stolte og sikre på seg selv. De skal ha lyst på livet og på gode samvær med andre barn og voksne.

Vi tror at dette grunnlaget legges blant annet gjennom at hvert enkelt barn blir løftet fram både av voksne og av andre barna. Her er noen eksempler på hva vi gjør for å fremme dette:

Barn i fokus.

En gang i året får hvert barn være ”Barn i fokus”. Barnet får være midtpunkt å flere måter. Dette kan være å velge bøker i lesestund, få ringe med bjella til ryddetid/måltid, få sitte i den gode stolen og ha barnemøte.

Barnemøte.

Barnet og den voksne har møte på barnehagens møterom. Vi tar med litt ”møtemat”. Gjennom samtale med barnet snakker vi om hvordan det er i barnehagen. Vi lager et notat fra samtalen og følger opp innspill fra barna.

Målet er at barnet skal kjenne at de er viktige og at de blir tatt på alvor. De skal ha mulighet til å komme med ønsker og forslag om hvordan de vil ha det i barnehagen.

Den gode stolen.

I lesestunden legger vi et mykt og godt teppe over en liten stol som barnet i fokus får sitte på foran de andre barna.

Gjennom samtale i gruppen finner vi fram til hva vi liker godt med barnet. Vi legger vekt på å få fram det gode i barnet – ikke bare hva det er flink til. Eks. jeg blir glad når jeg møter Hanne for hun gir meg så gode klemmer- eller jeg blir glad når jeg får være sammen med Hanne for hun sier så mange morsomme ting. Disse gode opplevelsene skiver vi ned på et hjertet og limer inn i boken til barnet.

Barna liker denne stunden og tenker over det som blir sagt om dem. Det er kjekt å få høre hva andre synes om en. Barnet blir også oppmuntret til å si hva de selv synes de er gode til.

På Gresshoppgruppa har vi ”ukas barn”. Et barn er i fokus i samlingsstunden. Barnet sitter foran de andre barna og de voksne i den grønne stolen. Hvert barn har et ”hus” hvor det er bilder av familien. Vi prater om barnet og familien sammen med barnet. Dette er en rolig fin stund for hele barnegruppa. Barnet får bevissthet om seg selv, familien sin og vennene sine. Et barn får være midtpunkt hver uke. Denne samlingsstunden skal styrke barnets selvfølelse og selvtillit.

Barnas dag

På fellesrommet har vi en postkasse der barna kan legge oppi brev med ønske om aktivitet/tema. Hver mandag trekker vi et ønske og barna får være med å planlegge dagen for seg selv og de andre i barnehagen. Barna er med på hele prosessen og det er deres ideer vi planlegger utfra. Noen eksempler på hva barnas dag er brannmann-dag, ishockey-dag, hunde-dag, kanin-dag, pakke-dag og ballong-dag.

Minnebok

Barna får en fin bok som vi kaller minnebok når de begynner i barnehagen. Minneboka skal følge barna den tiden de er i Markå. Boka blir brukt som barnets portofolio og vil være en bok barna kan ha med seg resten av livet som et minne fra barnehagen.

Slik arbeider vi med boka:

 • Primærkontakt har ansvar for å følge opp boken, men hele personalet kan skrive i den.
 • Boka skal stå tilgjengelig til alle tider, slik at barn og voksne lett kan ta den frem og bruke den.
 • Personalet skal skrive ned gode minner og hverdagshistorier som barna opplever
 • En gang pr. mnd. skrive i barnets bok.
 • Personalet skal lime inn bilder av barna, når de er engasjert i aktiviteter og er sammen med venner.
 • Personalet limer inn tegninger, maleri eller fotografier.
 • Personalet vil være bevisst på at boka viser utviklingen av barnet innen for de syv fagområdene. Boka skal gi et balansert bilde av barnet.
 • Foreldre kan ta boka med hjem av og til og lese i den sammen med barnet.

Mål

 • Styrke barnets selvfølelse.
 • Hjelpe barnet til å utvikle et godt selvbilde.
 • Gi barnet et minne for livet.
 • En historie om barnets tid i barnehagen.
 • Gi barnet en portofolio som viser utviklingen og barnets interesser innenfor Rammeplanens syv fagområder.

Til toppen

Sosial kompetanse

I Markå barnehage jobber vi mye med sosial kompetanse. Vi har ulike opplegg tilgjengelig, blant annet steg for steg. Vi jobber mye med Marte Meo og elementene der. Det betyr at de voksne følger, bekrefter og benevner barna, de viser hvordan en «lenker» barn sammen og skaper gode vennskap. Med voksne som gode og bevisste rollemodeller skaper vi gode sosiale læringsmiljø for barna.

Mål:

 • Barna skal ha kjennskap til egne følelser.
 • Forståelse og oppmerksomhet overfor en annen persons tanker og følelser.
 • Evnen til å leve seg inn i andres opplevelser, vise empati.
 • Trening i problemløsning.

Til toppen

Lesegrupper

I Markå barnehage ønsker vi å gi barna gode litteraturopplevelser.

Barna skal få presentert et variert utvalg av barnelitteratur som er tilpasset deres alder og utvikling. Dette er viktig for språkutviklingen, og er med på å vekke leselysten til barna. Vi har valgt å dele barna inn i grupper, og har lesesamling hver dag etter lunsj. Til de yngste barna leses det mye billedbøker for de eldste fortsettelsesbøker. Hver dag etter lunsj synger vi denne sangen før vi går til lesestund:

”Å vil du hava meg til å fortelja?
Det skal eg gjera med største gleda
Eg skal fortelja så vent for deg
At du kan gløyma deg sjølv og meg
At du kan gløyma deg sjølv og meg.”

Femårsklubben.

Vi ønsker å gi barna i Markå et spennende siste år i barnehagen, samtidig som vi vil gi dem en trygg og god overgang til skolen. Vi jobber mye med å skape et sterkt fellesskap i gruppa, har mange turer og spennende prosjekter. Vennskap og sosial kompetanse står i fokus. Raushet, det å unne hverandre gode ting er noe vi øver mye på. Vi øver også på å ta egne valg, og å stå for valget sitt. I fem-årsgruppen (Sommerfuglene) jobber vi litt annerledes enn årene før. Vi leser lengre fortsettelsesbøker, leker mye med rim og regler, konkretiserer og bygger på begreper, leker mer med tall, mengder og eksperimenterer. 5-åringene har også hatt hovedrollene i skuespill som vi lager til sommeravslutningen hvert år. Vi går også på besøk til Klepp skule en gang i uken på våren. Her ser vi hvordan det er i klasserommet, over på overganger, leker, synger og blir kjent.

Vi har godt samarbeid med skolene rundt overgangen barnehage-skole. All informasjon som gis videre til skolen er med samtykke fra dere som foreldre. Femårsklubben er noe barna gleder seg til og som de syns er spennende. Den er også med på gjøre det siste året i barnehagen litt ekstra spesielt. Vi avslutter året med en langtur med taxi og en fest i barnehagen for denne gruppen.

 

Til toppen