Hva skal vi gjøre i juledagene?

Alle:Hva skal vi gjøre første dag jul
hva skal vi gjøre den dagen?
____, lille ____, kunne du si oss det?                

____: Se på gaver som nissen ville
vi skulle ha for vi var så snille.                

Alle: Ja, det skal vi gjøre når det blir første dag jul.

Alle: Hva skal vi gjøre annen dag jul
hva skal vi gjøre den dagen?
____, lille ____ kunne du si oss det?               

   ____: Gå til mormor og være fine
og spise nøtter med filipine                              

Alle: Ja, det skal vi gjøre når det blir andre dag jul.

 

Alle: Hva skal vi gjøre tredje da jul
hva skal vi gjøre den dagen?                                 

____, lille ____ kunne du si oss det?                

  ____: Prøve kjelker og ski i bakken
og komme hjem igjen med snø i nakken.          

Alle: Ja, det skal vi gjøre når det blir tredje dag jul.

 

Alle: Hva skal vi gjøre fjerde dag jul
hva skal vi gjøre den dagen?
____, lille ____ kunne du si oss det?                 

____: Spise epler og gjette gåter
og ha det moro på alle måter.                            

 Alle: Ja, det skal vi gjøre når det blir fjerde dag jul.

 

Alle: Hva skal vi gjøre femte dag jul
hva skal vi gjøre den dagen?
____, lille ____ kunne du si oss det?                

____: Komme julebukk til dem vi kjenner,
med skjegg og barter og svarte hender.            

  Alle: Ja, det skal vi gjøre når det blir femte dag jul.

 

Alle: Hva skal vi gjøre sjette dag jul,
hva skal vi gjøre den dagen?
____, lille ____ kunne du si oss det?                

 ____: Gå på festen og spise kake
der treet rekker omtrent til taket.                        

Alle: Ja, det skal vi gjøre når det blir sjette dag jul.