Formverksted jobber med gjenbruk

                                                                                                                                                             

På form lager vi instrumenter av gjenbrukte ting. Store papprør blir til regnstaver dersom man lager hindringer med masse spiker gjennom dem, og så fyller på linser/ris. De har også laget rytmebokser av gamle blikkbokser.