Eierstyret

Eierstyret representerer andelshaverne i Markå Barnehage SA. Eierstyret består i dag av:

Leder

Tone Norland Brekke

Telefon: 97661434
Mail:Tone.Norland.Brekke@klepp.kommune.no

Styremedlem:

Leif Roger Øxseth

Tlf: 90969146

Mail:lr@time-elektro.no

Sigurd Madland

tlf: 47396966

Leif Harbo

Tlf: 95031724