Om Barnehagen

Markå Barnehage BA er en 3-avdelings barnehage med plass til 56 barn i alderen 0 til 6 år. Åpningstiden er fra 07:00 til 16:30 mandag til fredag, og barnehagen har ansatt 13 årsverk. Barnehagen er en privat, foreldredrevet andelsbarnehage, og har ett nært og godt samarbeid med Klepp kommune. Andelslaget ble stiftet 1. november 2002, og barnehagen åpnet 15. august 2003.

Barnehagebygget sto i juli 2003. Bygget har en moderne utforming med et stort, åpent fellesrom som har et stort kjøkken. Rundt i bygget kan barna boltre seg i de mange aktivitetsrommene, f.eks. snekkerrom, vannrom, puterom, leserom, malerom osv.

Utendørs er det rundt barnehagen et opparbeidet lekeområde som er tilpasset både store og små barn. I den ene enden av den 4,4 mål store tomten er det et naturområde med spennende utforming. Her vil det være mulighet for hinderløyper og fri aktivitet.

Barnehagens plassering

Her kan du se hvor barnehagen er – den er lett å finne.

Barnehagebygget

Verkstedsrom i Markå barnehage

I Markå barnehage har vi mange spennende rom. Tanken med å ikke ha en tradisjonell barnehage inndelt i avdelinger er blant annet at barna skal oppleve et mangfold av muligheter og aktiviteter på forskellige rom.

Man kan si at barnehagen er grovt inndelt i fire verksteder, der noen av personalet har ansvarfor de forskjellige verkstedene. Noen av romma er dermed inndelt primært under de fire verkstedene.
Verkstedene er: Språk, forming, natur og lek.
Les mer »

Logo – Hvorfor Sommerfugl?

Hvorfor har vi i Markå barnehage valgt Sommerfuglen som vår logo?

  • Vi ønsker at den skal være et symbol som barna gjenkjenner og kan få et forhold til.
  • Den skal fortelle noe om hvem vi er, og hva vi står for.
  • Den skal gi assosiasjoner om mangfoldet barna skal få oppleve – både ute i hagen og inne i barnehagen.

Les mer »

Mangfold i Markå

MANGFOLD I MARKÅ
– et mangfold av opplevelser, et mangfold i hagen vår og et mangfold i møte med hverandre

Les mer »

Barnegruppene

I Markå barnehage har vi åpen løsning. Dette innebærer at alle barna er mye sammen i alle rommene/verkstedene vi har i barnehagen. De barna som er fra 0-3 år hører likevel til i en egen gruppe som vi kaller gresshoppgruppen. her har vi 9 plasser – fordelt på 10 barn. Vi har 36 plasser for barn fra 3- 6 år. Disse barna er fordelt på 6 voksne, der hver gruppe har en pedagogisk leder og en pedagogisk medarbeider. De voksne er videre knyttet til hvert sitt verksted.