Maren Stensland

Maren er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder på Tusenbeingruppa. Maren er Marte Meo praktiker.