Verkstedsrom i Markå barnehage

I Markå barnehage har vi mange spennende rom. Tanken med å ikke ha en tradisjonell barnehage inndelt i avdelinger er blant annet at barna skal oppleve et mangfold av muligheter og aktiviteter på forskellige rom.

Man kan si at barnehagen er grovt inndelt i fire verksteder, der noen av personalet har ansvarfor de forskjellige verkstedene. Noen av romma er dermed inndelt primært under de fire verkstedene.
Verkstedene er: Språk, forming, natur og lek.

Nedenfor følger en presentasjon av de ulike romma.

Fellesrommet

Fellesrommet er hjertet i barnehagen. Her samles vi til alle måltider. Her er kjøkkenet, og forskjellige aktiviteter.
På kjøkkenet blir barna trekt med i forskjellig matlaging. I en krok er det tegnesaker, pusslespill og andre diverse bordaktiviteter. I en annen kroker en sofa som blir mye brukt til høytlesing. Bak noen reoler kan man bygge med duplo. I reolene står bøkene til barna. Her kan barna se bilder av seg selv og hva de har opplevd gjennomsin tid i barnehagen.

Rundt hele fellesrommet henger en lang larve der alle barna er representerte. Barna har hvert sitt ledd med bilder av seg selv og familien sin på.

Fellesrommet hører til under språkverkstedet, og stimulerer primært MI-områdene språkklok og tallklok.

Biblioteket

På biblioteket skal man kunne roe seg ned og lese en god bok. Alene, sammen med venner, eller kanskje aller helst bli lest for. Her kan man også høre på cd. På veggen henger alfabetet. Biblioteket blir også brukt som samlingsrom.

Biblioteket hører til under språkverkstedet, og stimulerer primært MI-områdene språkklok og tallklok.

Formingskrok

Det foregår mye forming rundt på forskjellige plasser i barnehagen. Men her i formingskroken er alt materialet samlet. En stor del av materialet er lett tilgjengelig for barna hele tiden, mens noe er inne i formingslageret vårt. Her får barna møte forskjellige materialer og teknikker. Her samles barna til tegning, maling, klipping og liming m.m. i frileksperioden. Her er også mye voksenstyrt aktivitet i gruppetiden.

Formingskroken hører til under formverkstedet, og stimulerer primært MI-områdene formklok og kroppsklok

Musikkrommet

På musikkrommet har vi piano, gitar, bongotromme og mange forskjellige rytmeinstrument. Her får barna utfolde seg med lyder og musikalsk klang. Vi har også et musikkanlegg med mikrofon, forsterker og høytalere. Barna bruker dette i forskjellig fremføring og til solosang i enkelte samlingsstunder.

Musikkrommet hører til under formverkstedet, og stimulerer primært til MI-området musikklok.

Sløyd

Sløyden ligger i en bod i uteområdet til barnehagen. Her får barna spikre, prøve saga, borre litt og de får kjennskap til teknikker og materiale. Sløyden er alltid låst når den ikke er i bruk, og det er alltid en voksen med når barna snekrer.

Sløyden hører til under formverkstedet, og stimulerer primært MI-områdene formklok og kroppsklok.

Vannrommet

På vannrommet får barna møte det våte element. Barna er veldig glad i  å bade i bassenget og leke med vannbanen. Vi bruker også rommet til diverse fysikk- og kjemiprosjekter.

Vannrommet blir mye brukt i naturprosjekter, der vi drar inn naturmateriale som vi henter på tur eller i hagen vår. Det være seg sand, mold eller steiner og pinner. Rommet passer også til å så i, da tempraturen og luftfuktigheten på rommet er høy.
Det er deilig å ha et rom å søle på.

Vannrommet hører til under naturverkstedet, og stimulerer primært MI-områdene naturkolk og kroppsklok.

Konstruksjonsrom

På konstruksjonsrommet har vi lego, jovo og klosser. Her får barna bygge og være kreative med materiale. Her lærer barna og samhandle, eller de kan gå inn i konsentrert lek på egenhånd.

Konstruksjonsrommet hører til under naturverkstedet, og stimulerer primært MI-områdene kroppsklok og formklok.

Eventyrrommet

I eventyrrommet står en stor borg, eller slott om du vil. Her kan barna gå inn nede, gå opp stigen og komme opp på toppen av borgen. Utkledningstøyet er i dette rommet, og sammen med borgen stimulerer dette til mye rollelek.

Hånddukkene her inne er også populære.

Eventyrrommet hører til under lekevekstedet, og stiulerer primært MI-områdene selvklok og menneskeklok.

Bilrommet

På bilrommet er det rett og slett en stor bli som er montert til veggen. Denne bilen lokker barna inn i rolleleken, de må kjøre en tur og noen må sitte på lasteplanet. Ellers inneholder rommet andre lekebiler, togbane, diverse klosser, dyr,  hus og garasjer. Alt motiverer til lek av forskjellig art.

Bilrommet hører til under lekeverkstedet, og stimulerer primært MI-områdene selvklok og menneskeklok.

Familierommet

Familierommet er preget av et stort kjøkken med mye kopper og kar. Her kan barna lage mat til hverandre og til dukkene sine. Dukkene sitter ofte i vognene eller de ligger i sengene sine. På familierommet er det også ei stor seng der det er plass til barna. Her blir det mye rolleleik.

Familierommet hører til under lekeverkstedet, de stimulerer primært MI-orådene selvklok og menneskeklok.

Gresshopperommet

Gresshoppene er de minste barna i barnehagen, de som tradisjonelt går i en 0-3 årsavdeling. Her sover de og her har de samling. Det er lagt vekt på at her skal være en rolig atmosfære, og de større barna har ikke naturlig tilgang til rommet.

Puterommet

I puterommet er det fri utfoldelse. Her hoppes, klatres, stupes og bygges det. Her får barna stimulert seg motorisk, og utfordtet kroppen. Her foregår også en hel del rolleleik.