Velkommen til nytt barnehageår i Markå

innkjøring 029 028005innkjøring 021innkjøring 026Alle  barna er nå på plass i Markå og tilvenning er godt i gang. Vi oppdager nye sider og egenskaper hver dag,og det er en travel , spennende og herlig tid. Vi er i ferd med å bli godt kjent med hverandre og vi samler på gode opplevelser.