Tilvenning i barnehagen

Diverse innkjøring,200815 048For ein fantastiske gjeng unger vi har i barnehagen. Både nye og «gamle»barn storkoser seg og gjensynsgleden er stor etter sommeren. 019011037 015 IMG_0076