Stenging av Barnehagen

KORONAVIRUS

For å få stoppe spredningen av Koronaviruset, har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak. Et av tiltakene er å stenge barnehager. Markå barnehage blir derfor stengt fra i kveld torsdag 12 Mars kl 18.00 til og med Torsdag 26 Mars. Jeg vil sende dere informasjon underveis dersom det kommer endringer eller ny informasjon.

Vi som barnehage er pliktet til å ha et opplegg dersom begge foreldrene arbeider i helse og omsorgstjenesten eller har andre kritiske samfunnsfunksjoner. Fint viss dere raskt tar kontakt med meg om det er aktuelt for dere

 

Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med meg på mail styrer@markaa.no

 

Vennlig hilsen

Tove Hersdal