Silje Haaland.

Silje Haaland er utdannet ergoterapeut og jobber som pedagogisk leder i Markå barnehage. Hun er også Marte Meo praktiker. 2019/2020 er Silje i barselpermisjon.