Silje Haaland.

Silje Haaland er utdannet ergoterapeut og jobber som pedagogisk leder i Markå barnehage. Høsten 2017 er Silje i barselpermisjon.