Silje Haaland.

Silje Haaland er utdannet ergoterapeut og jobber som pedagogisk leder i Markå barnehage på Humlegruppa (6 barn født 2016). Hun er også Marte Meo praktiker.