Ragnhild Primstad

Ragnhild jobber som pedagogisk medarbeider på Gresshoppe og Humlegruppa. Hun er Marte Meo praktiker