Ragnhild Primstad

Ragnhild jobber som pedagogisk medarbeider på Gresshoppegruppa. Hun er Marte Meo praktiker