Planleggingsdager

Vi vil minne om at vi har planleggingsdager Torsdag 13 og Fredag 14 august. Barnehagen er da stengt