Planleggingsdager

Vi har planleggingsdager

Fredag 13 november 2020

Tirsdag 6 April 2021

Fredag 14 Mai 2021

Barnehagen vil være stengt disse dagene