Monica Bore.

Monica er utdannet hjelpepleier og jobber som pedagogisk medarbeider Tusenbeingruppa. Monica er Marte Meo praktiker.