Markering av Samefolkets dag

SAMEDAG 065SAMEDAG 007SAMEDAG 084SAMEDAG 062 SAMEDAG 063SAMEDAG 003Kjempeflott dag med fin samling, lassokasting, samisk joik og samisk eventyr.