Mangfold i Markå

MANGFOLD I MARKÅ
– et mangfold av opplevelser, et mangfold i hagen vår og et mangfold i møte med hverandre

VERDIGRUNNLAG

Det som styrer våre valg og vår væremåte

Mot i møte med hverandre

 • Vi bryr oss om hverandre
 • Vi skaper trygghet gjennom tillit
 • Vi har respekt for hverandre
 • Hver enkelt føler seg verdsatt og betydningsfull
 • Vi er åpne med hverandre
 • Vi våger å gi og ta ansvar
 • Vi har mot til å vise hva vi kan, og hva vi ikke kan
 • Vi har mot til å utfordre hverandre

Mot til å tenke store tanker

 • Vi gir og tar utfordringer
 • Vi våger å prøve noe nytt
 • Vårt mot vises igjen i våre handlinger

Vi har fokus på god helse

 • Vi tar vare på hele mennesket, fysisk, psykisk og ernæringsmessig.