Månedsplan for september

Markånytt for september

Hei alle sammen, og velkommen til et nytt barnehageår! Etter en god og innholdsrik sommer der vi har arbeidet med mange kjekke tema, er vi nå klare for en ny høst. Spesielt velkommen til dere som er nye barn og foreldre .

De første ukene har fokus vært på tilvenning av nye barn. Vi setter i gang med primærdager, verksted, steg-for-steg, barn i fokus og lesestund i løpet av de nærmeste ukene. Tema for året er gjenbruk. Alle nye barn og foreldre har fått en perm med årsplanen i, dere andre har fått utdelt de nye sidene. Her kan dere lese mer om årets tema .

Vi har litt nytt å fortelle om personalsituasjonen i barnehagen. Med glede kan vi presentere vår nye styrer: Lene Jøntvedt! Siv Torild har fått permisjon fra stillingen, (hun skal jobbe i en engasjementstilling i barnevernet i Sandnes) – og Lene kommer tilbake fra permisjon superklar for nye utfordringer.

Lene jobber nå en dag i uken, fra 1. oktober vil hun være klar i styrerstillingen. Da vår nyansatte pedagogiske leder valgte å trekke seg fra stillingen for å gå videre på skole måtte vi foreta noen justeringer i personalgruppen vår. Det er svært vanskelig å få tak i førskolelærere – og spesielt på denne tiden av året. Vi valgte derfor å ansette Trude som leder på dispensasjon på Gresshoppgruppa. Denne gruppa vil hun lede sammen med Bente. Silje som tidligere var leder på Gresshoppgruppa tok vi over på de store gruppene. Vi fikk da en ledig assistentstilling hos Gresshoppene. For å sikre god stabilitet for de minste barna flyttet vi Hege fra kjøkkenet over på småbarnsgruppa. Hege har gjort en veldig god jobb på kjøkkenet, og vi vil fortsatt få nyte godt av hennes matferdigheter, men Siv Renate Salte, som arbeidet her for noen år siden, er ansatt som ny kokk, og skal inn i stillingen fra 13. september. Da er alle på plass og vi gleder oss til et nytt spennende år i Markå barnehage.

Det blir en del klesskift i høstværet, så vi må minne dere foreldre om å sjekke hyllene med skiftetøy. For at vi skal klare å ha orden i klærne setter vi stor pris på at dere merker de med navn.

Hilsen oss i Markå.