Lene Kristin Løyning.

Lene Kristin er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Barnehageåret 2017/2018 vil hun være konstituert pedagogisk leder og ha ansvaret for gul gruppe og formverksted.