Hege Kolstø Årsland.

Hege er pedagogisk medarbeider på Sommerfuglgruppa (født 2012). Hege er Marte Meo praktiker.