Eventyr på språkverksted

På språkverkstedet jobber vi med eventyret om herr Bolle. Her dramatiserer barna. Herr Bolle treffer mange dyr og mennesker på veien som har lyst å spise ham opp, men han triller fra alle sammen.