Eierstyret

Eierstyret representerer andelshaverne i Markå Barnehage SA.  Eierstyret består i dag av:

Leder

Bjarte Lye

Telefon: 41437801
Mail:bjarte@sykkelfabrikk.no

Nestleder:

Jan Arild Anda

Tlf: 90790342

Styremedlem:

Ingebjørg Myklebust

tlf: 479 18 029

 

Styremedlem:

Tone Norland Brekke

Tlf: 97661434