Eierstyret

Eierstyret representerer andelshaverne i Markå Barnehage SA. Eierstyret består i dag av:

Leder

Tone Norland Brekke

Telefon: 97661434
Mail:Tone.Norland.Brekke@klepp.kommune.no

Nestleder:

Terje Hove

Tlf: 95076826

Mail: terje.hove@gmail.com

Styremedlem:

Torill Bøylestad

tlf: 95928737

Mail: Torill.Boylestad@time.kommune.no

Styremedlem:

Leif Roger Øxseth

Tlf: 90969146

Mail:lr@time-elektro.no