Det er vårdag i skogen

Det er vårdag i skogen, det spretter og gror.

Og sangen du hører, er fuglenes kor.

Det er dompapp og sisik og meiser og stær,

og det traller og synger i busker og trær.

Trallala tvideli di di! Der kvitrer en han.

Det er en ung og pen liten løvsangermann.

Trallala tvidelididi! Hva tenker han på?

Han tenker den som kunne en kjæreste få.

 

Og en svartspett har funnet et tre for seg selv.

Han hogger og hakker fra morgen til kveld.

Han vil lage seg to hus den hakkespettmann,

den ene til kona og det andre til han.

Tralala tvideli pytt pytt! Her blir det nok flott.

Her skal det vel bli plass nok til stort og til smått.

Tralala tvideli pytt pytt! Jeg tror at jeg tror,

at ingen bor så fint som en hakkespett bor.