Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være med på å sikre samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer møter også, men har bare uttalerett.

Leder

Linda Nilsen
(forelder)

Medlem

Torill Bøylestad
(forelder)

Medlem

Ørjan Jakobsen
(forelder)

Medlem

ansatt

 

Medlem

ansatt

Eierstyret

Eierstyret representerer andelshaverne i Markå Barnehage SA.  Eierstyret består i dag av:

Leder

Bjarte Lye

Telefon: 41437801
Mail:bjarte@sykkelfabrikk.no

Nestleder:

Jan Arild Anda

Tlf: 90790342

Styremedlem:

Ingebjørg Myklebust

tlf: 479 18 029

 

Styremedlem:

Tone Norland Brekke

Tlf: 97661434