Bodil Mjølhus

Bodil jobber som pedagogisk medarbeider på gul gruppe og på form verksted.

Brynhild Steinsland

Brynhild er utdannet førskolelærer og jobber som ped leder i Markå. Barnehageåret 2017/2018 er hun i svangerskapspermisjon.

Maren Stensland

Maren er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i Markå. Barnehageåret 2017/2018 er hun i svangerskapspermisjon.

Isabell Ramon

Isabell er utdannet lærer med påbygg i småbarnsped og barnehagepedagogikk. Hun er pedagogisk leder på gresshoppegruppa sammen med Bente.

Monica Røgelstad.

Monica er utdannet hjelpepleier og jobber som pedagogisk medarbeider på Rød gruppe og på Natur verksted.

Hege Kolstø Årsland.

Hege er pedagogisk medarbeider på rød gruppe og på språk-verksted.

Bente Holmen Reime

Bente er utdannet førskolelærer. Hun er pedaogisk leder på Gresshoppegruppa.

Oddny Laland.

Oddny er pedagogisk medarbeider på gresshoppegruppa.

Gunn-Christin Sunde.

Gunn- Christin  er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun arbeider som pedagogisk medarbeider på rød gruppe og på naturverksted.

Herdis Wathne Kramer.

Herdis er utdannet steinerpedagog med påbygg i barnehagepedagogikk/småbarneped. Hun er pedagogisk leder på rød gruppe og har ansvaret for språkverksted.

Lene Kristin Løyning.

Lene Kristin er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Barnehageåret 2017/2018 vil hun være konstituert pedagogisk leder og ha ansvaret for gul gruppe og formverksted.

Lene Jøntvedt .

Lene er utdannet førskolelærer, Marte Meo terapeut og påbygg ledelse fra NHH og  jobber som daglig leder i barnehagen.

Kristine Tjelta .

Kristine arbeider som pedagogisk medarbeider på gul gruppe.

Silje Haaland.

Silje Haaland er utdannet ergoterapeut og jobber som pedagogisk leder i Markå barnehage. Høsten 2017 er Silje i barselpermisjon.

Trude Berge

Trude er pedagogisk medarbeider på Gresshoppegruppa.