Ragnhild Primstad

Ragnhild jobber som pedagogisk medarbeider på Gresshoppegruppa. Hun er Marte Meo praktiker

Bodil Mjølhus

Bodil jobber som pedagogisk medarbeider på Marihønegruppa. Bodil er Marte Meo praktiker.

Brynhild Steinsland

Brynhild er utdannet førskolelærer og jobber som ped leder i Markå på Marihønegruppa. Brynhild er Marte Meo praktiker.

Maren Stensland

Maren er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder på Tusenbeingruppa. Maren er Marte Meo praktiker.

Isabell Ramon

Isabell er utdannet lærer med påbygg i småbarnsped og barnehagepedagogikk. Hun er pedagogisk leder på Humlegruppa. Isabell er Marte Meo praktiker.

Monica Bore.

Monica er utdannet hjelpepleier og jobber som pedagogisk medarbeider Tusenbeingruppa. Monica er Marte Meo praktiker.

Hege Kolstø Årsland.

Hege er pedagogisk medarbeider i Markå. Hege er Marte Meo praktiker.

Bente Holmen Reime

Bente er utdannet førskolelærer, og Marte Meo praktiker. Hun er pedaogisk leder på Gresshoppegruppa.

Oddny Laland.

Oddny er pedagogisk medarbeider på Gresshoppegruppa. Oddny er Marte Meo praktiker.

Gunn-Christin Sunde.

Gunn- Christin  er utdannet barne- og ungdomsarbeider. 2019/2020 skal hun ha ansvar for kjøkkenet vårt. Gunn Christin er Marte Meo praktiker.

Herdis Wathne Kramer.

Herdis er utdannet steinerpedagog med påbygg i barnehagepedagogikk/småbarneped. Hun er pedagogisk leder på Sommerfuglgruppa. Herdis er utdannet Marte Meo terapeut.

Lene Kristin Løyning.

Lene Kristin er utdannet barne- og ungdomsarbeider på Sommerfuglgruppa. Hun er også Marte Meo praktiker.

Lene Jøntvedt .

Lene er utdannet førskolelærer, Marte Meo terapeut og påbygg ledelse fra NHH og  jobber som daglig leder i barnehagen.

Kristine Tjelta .

Kristine arbeider som pedagogisk medarbeider på gresshoppegruppa og tusenbeingruppa. Hun er også Marte Meo praktiker

Silje Haaland.

Silje Haaland er utdannet ergoterapeut og jobber som pedagogisk leder i Markå barnehage. Hun er også Marte Meo praktiker. 2019/2020 er Silje i barselpermisjon.

Trude Berge

Trude er pedagogisk medarbeider på Humlegruppa, og utdannet Marte Meo praktiker.