Brukerundersøkelse

Vi takker for svar på brukerundersøkelsen i Markå. 63% har svart og resultatene viste at foreldrene er svært fornøyd med barnehagen. de aller fleste har markert på 5 og 6  på alle punkter (skala fra 1-6 der 6 var besr score). På et par skjema var det noen få punkter der det var satt opp 3-4. Vi tar med oss alle tilbakemeldinger og jobber videre for at Markå skal være den beste barnehagen for foreldre og barn:-)

Noen tilbakemeldinger:

» Marka barnehage har en svært god stemning/ atmosfære som smitter over på de som kommer hit. De ansatte har et flott barnesyn. Kjempeviktig!»

» Tusen takk for at dokke gjer en super jobb for ongane og foreldrene i Markå barnehage! Kjør på i same stil!»

» Ser ut som voksner og barn har det kjekt sammen»