Barnegruppene

I Markå barnehage har vi åpen løsning. Dette innebærer at alle barna er mye sammen i alle rommene/verkstedene vi har i barnehagen. De barna som er fra 0-3 år hører likevel til i en egen gruppe som vi kaller gresshoppgruppen. her har vi 9 plasser – fordelt på 10 barn. Vi har 36 plasser for barn fra 3- 6 år. Disse barna er fordelt på 6 voksne, der hver gruppe har en pedagogisk leder og en pedagogisk medarbeider. De voksne er videre knyttet til hvert sitt verksted.