«Barnas dag»- Dora dag

Tusenbaein 17.10.2014 046 Tusenbaein 17.10.2014 040 Tusenbaein 17.10.2014 039 Her er vi i sving med å løse ulike oppgaver på Dora dag.Tusenbaein 17.10.2014 038