Maren Stensland

Maren er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i Markå. Barnehageåret 2017/2018 er hun i svangerskapspermisjon.