19. feb. 2010

Planer for Markå barnehage

samling hver fredag.

 

Hver måned gir vi ut Markånytt. Her kan du lese om hva vi har arbeidet med den siste måneden, og hva som står på planen for den neste. I tillegg gir vi ut en månedplan som er en oversikt over aktivitetene som kommer.

19. feb. 2010

Karneval i Markå barnehage.

Vi hadde et kjempekjekt karneval fredag 12.02. Her kan du se noen bilder fra dagen

.

08. feb. 2010

Om Barnehagen

Markå Barnehage BA er en 3-avdelings barnehage med plass til 56 barn i alderen 0 til 6 år. Åpningstiden er fra 07:00 til 16:30 mandag til fredag, og barnehagen har ansatt 13 årsverk. Barnehagen er en privat, foreldredrevet andelsbarnehage, og har ett nært og godt samarbeid med Klepp kommune. Andelslaget ble stiftet 1. november 2002, og barnehagen åpnet 15. august 2003.

Barnehagebygget sto i juli 2003. Bygget har en moderne utforming med et stort, åpent fellesrom som har et stort kjøkken. Rundt i bygget kan barna boltre seg i de mange aktivitetsrommene, f.eks. snekkerrom, vannrom, puterom, leserom, malerom osv.

Utendørs er det rundt barnehagen et opparbeidet lekeområde som er tilpasset både store og små barn. I den ene enden av den 4,4 mål store tomten er det et naturområde med spennende utforming. Her vil det være mulighet for hinderløyper og fri aktivitet.

06. feb. 2010

Barnehagens plassering

Her kan du se hvor barnehagen er – den er lett å finne.

06. feb. 2010

Barnehagebygget

06. feb. 2010

Verkstedsrom i Markå barnehage

I Markå barnehage har vi mange spennende rom. Tanken med å ikke ha en tradisjonell barnehage inndelt i avdelinger er blant annet at barna skal oppleve et mangfold av muligheter og aktiviteter på forskellige rom.

Man kan si at barnehagen er grovt inndelt i fire verksteder, der noen av personalet har ansvarfor de forskjellige verkstedene. Noen av romma er dermed inndelt primært under de fire verkstedene.
Verkstedene er: Språk, forming, natur og lek.
(mer…)

06. feb. 2010

Logo – Hvorfor Sommerfugl?

Hvorfor har vi i Markå barnehage valgt Sommerfuglen som vår logo?

  • Vi ønsker at den skal være et symbol som barna gjenkjenner og kan få et forhold til.
  • Den skal fortelle noe om hvem vi er, og hva vi står for.
  • Den skal gi assosiasjoner om mangfoldet barna skal få oppleve – både ute i hagen og inne i barnehagen.

(mer…)

06. feb. 2010

Mangfold i Markå

MANGFOLD I MARKÅ
– et mangfold av opplevelser, et mangfold i hagen vår og et mangfold i møte med hverandre

(mer…)

05. feb. 2010

Kap. 1 Markå barnehage

Her kan du lese om Markå barnehage sin visjon og bli kjent med det pedagogiske grunnsynet vi arbeider etter. Hvorfor har Markå barnehage sommerfuglen som logo? Det får du også svar på.

(mer…)

05. feb. 2010

Kap. 2 Innholdet i barnehagen

Les om hverdagen i Markå og om de spesielle oppleggene vi har for barna.

(mer…)

05. feb. 2010

Kap. 3 Samarbeid mellom barnehage og hjem

Markå samarbeider nært med foreldrene. Vi har også nært samarbeid med andre gode ressurser i nærmiljøet. Fra barneskole til gamlehjem.

(mer…)

05. feb. 2010

Kap. 4 Praktiske opplysninger

Her får du svar på det praktiske rundt barnets hverdag i Markå. (mer…)

05. feb. 2010

Kap. 5 Merkedager

Året består ikke bare av hverdager. Hvilke dager markerer vi spesielt og hvordan gjør vi det? (mer…)

05. feb. 2010

Kap. 6 Tema

Les om det vi arbeider spesielt med dette barnehageåret. (mer…)

05. feb. 2010

Kap. 7 Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner

Her kan du lese noen av rutinene og planene våre i forhold til sikkerhet og når uhellet er ute.

(mer…)

05. feb. 2010

Søknad om barnehageplass i Markå barnehage

Vi har felles søknadsskjema med Klepp kommune.

Søk barnehageplass her.

Søknadsfrist er 1.mars.

Velkommen som søker til Markå barnehage! Har du spørsmål eller vil komme inom og hilse på, ikke nøl med å ta kontakt!

 

05. feb. 2010

Priser

Gjeldende priser for Markå barnehage BA

5 dager: Kr. 2330
4 dager: Kr. 2090
3 dager: Kr. 1640
2,5dager: Kr. 1410
2 dag: Kr. 1180

Søskenmoderasjon:
30% for barn nr. 2
50% for barn nr. 3, 4 osv.
Det eldste barnet er barn nr. 1

Matpenger kommer i tillegg, og er kr. 250 pr. måned.

05. feb. 2010

Monica Bore.

Monica er utdannet hjelpepleier og jobber som pedagogisk medarbeider Marihønegruppa. Monica er Marte Meo praktiker.

05. feb. 2010

Bente Holmen Reime

Bente er utdannet førskolelærer, og Marte Meo praktiker. Hun er pedaogisk leder på Gresshoppegruppa.

05. feb. 2010

Oddny Laland.

Oddny er pedagogisk medarbeider på Gresshoppegruppa. Oddny er Marte Meo praktiker.

05. feb. 2010

Gunn-Christin Sunde.

Gunn- Christin  er utdannet barne- og ungdomsarbeider.  Gunn Christin er Marte Meo praktiker.

05. feb. 2010

Herdis Wathne Kramer.

Herdis er utdannet steinerpedagog med påbygg i barnehagepedagogikk/småbarneped. Hun er pedagogisk leder på Tusenbeingruppa. Herdis er utdannet Marte Meo terapeut.

05. feb. 2010

Lene Kristin Løyning.

Lene Kristin er utdannet barne- og ungdomsarbeider på Sommerfuglgruppa. Hun er også Marte Meo praktiker.

05. feb. 2010

Kristine Tjelta .

Kristine arbeider som pedagogisk medarbeider på tusenbeingruppa. Hun er Marte Meo praktiker

05. feb. 2010

Silje Haaland.

Silje Haaland er utdannet ergoterapeut og jobber som pedagogisk leder i Markå barnehage. Hun er også Marte Meo praktiker.

05. feb. 2010

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være med på å sikre samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer møter også, men har bare uttalerett.

Leder

Marit Nordvang Giæver
(forelder)

Medlem

Ane Bjorland Madland
(forelder)

Medlem

Ørjan Jakobsen
(forelder)

Medlem

ansatt

 

Medlem

ansatt
05. feb. 2010

Eierstyret

Eierstyret representerer andelshaverne i Markå Barnehage SA. Eierstyret består i dag av:

Leder

Tone Norland Brekke

Telefon: 97661434
Mail:Tone.Norland.Brekke@klepp.kommune.no

Styremedlem:

Leif Roger Øxseth

Tlf: 90969146

Mail:lr@time-elektro.no

Sigurd Madland

tlf: 47396966

Leif Harbo

Tlf: 95031724