25. aug. 2009

Nytt barnehageår!

Vel møtt til et nytt barnehageår. Alle vår gode 6 åringer er nå godt i gang med skolen, og vi har fått inn mange kjekke nye barn. Ny innkjøring er ofte en hektisk tid – men vi  gjør så godt  vi kan for at nye barn og foreldre skal kjenne seg velkomne i Markå barnehage. Vi håper vi sammen kan få et godt år. Nå kan dere lese den nye årsplanen vår her på nettsiden.Det vil komme ny månedsplan og markånytt til september måned. I august har vi hatt litt rolige dager slik at vi  har fått tatt godt imot de nye barna.

Godt år!